sobota, 18 marca 2017

"Mieszkam w Kup" czy "mieszkam w Kupie"?

Moje klimaty 
Kup wieś położona w województwie opolskim. Na tablicach wjazdowych nazwa zapisywana jest również obocznie w języku niemieckim jako Kupp. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa kopa, wcześniej mówiono kupa czegoś, czyli sterta, usypisko, niewielka góra czegoś (w języku niemieckim Kupp miało znaczenie Haufenort, czyli miejscowość usypisk, kup). 

Nazwa miejscowości kończy się na spółgłoskę, więc musi być odmieniana, tak jak np. Słupsk. Mówimy jestem ze Słupska, mieszkam w Słupsku, jadę do Słupska. 

Jednak mieszkańcy pozostają wyłącznie przy formie mianownikowej. Mówią zatem pochodzę z Kup, chodzę do szkoły w Kup, szpital mieści się w Kup. Podczas gdy prawidłowa odmiana brzmi:
M. Kup
D. Kupa
C. Kupowi
B. Kup
N. Kupem
Msc. Kupie 

Zatem chodzę do szkoły w Kupie, szpital mieści się w Kupie. 

Podobno nawet abp Alfons Nossol próbował przekonać prof. Miodka, że Kup nie odmienia się przez przypadki. Językoznawca pozostał jednak nieugięty :)


6 komentarzy:

Ola pisze...

A czy poprawnie Kup nie powinna się odmieniać tak:

M. (ta) Kup
D. (tej) Kupi
C. (tej) Kupi
B. (tej) Kupi
N. (z tą) Kupą
Msc. (o tej) Kupi
W. (o! ta) Kup
?

:)

Okiem filolożki pisze...

Nie, bo jest to rzeczownik męski, a nie żeński :)
A gdyby pochodził od czasownika "kupić" i odmiana byłaby miękka, to mówilibyśmy Kup, Kupia, Kupiowi, Kupiem, Kupiu, ale wtedy mówilibyśmy o miejscowości Kupia :)

Włodek pisze...

Zapewne zgodziliby się mieszkańcy i biskup na odmianę, gdyby można było mieszkać w Kupiu.

Okiem filolożki pisze...

Gdyby nazwa miejscowości pochodziła od czasownika "kupić" to mieszkaliby w Kupiu :)
Niestety padło na rzeczownik "kupa" w znaczeniu "kopa" :D

Unknown pisze...

A jeśli Kup w tym wypadku to nazwa własna i rządzi się swoimi tradycjami? Na przykład jeśli od zawsze tak mówiono, że ktoś mieszka w Kup, chodzi do szkoły w Kup itd...?

Hanna Badura pisze...

A może nazwa pochodzi od żydowskiego słowa: kupa. Jest w Krakowie taka ulica w żydowskiej dzielnicy :)