Pokazywanie postów oznaczonych etykietą znajdowało czy znajdywało. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą znajdowało czy znajdywało. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 5 lutego 2013

Znajdywało?

Znajdywało czy znajdowało? Według słowników obie formy są poprawne, z tym, że znajdywało jest formą rzadszą, praktycznie już nieużywaną.

Forma znajdywać prawdopodobnie wywodzi się z analogii do wynajdywać.